Samospráva

Adresa úradu:
Obecný úrad Držkovce
76
982 62 Gemerská Ves

Tel./ fax: +421 47 559 64 36

E- mail: obecdrzkovce@zoznam.sk

Starosta obce:  Mária Duszová

Zástupca starostu: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Peter Soboňa
Ján Koren
Mgr. Mária Duszová
Mgr. Mária Duszová
Arpád Bráz
Jozef Csonka
Ladislav Dusza

Pracovníčka obecného úradu:
Agnesa Üvegesová

Hlavná kontrolórka:
Ing. Márta Babúsová

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00